Close

„Igényelj 50%-os kedvezménykupont ScreenShield™ Tempered Glass kijelzővédőre” akció részvételi feltételeiSzervező: Fox Hunter Kft. (2089 Telki, Juharfa utca 7.)

Az akció időtartama: 2016. október 26-tól visszavonásig


Az akció leírása:

Az akcióban részt vevő személy az akció weboldalán teljes nevének és e-mailcímének megadásával regisztrál.

A tárgyban szereplő termékre vonatkozó 50%-os kedvezménykuponhoz akkor juthat hozzá, ha az akció regisztrációs oldalára mutató egyedi linkjét a közösségi oldalakon megosztja, illetve emailben továbbküldi ismerőseinek, akik közül legalább öt személy ugyancsak regisztrál. 

Az akcióban megszerzett kedvezménykupont az azon szereplő határidőig lehet felhasználni ill. igénybe venni a www.skinzone.hu címen elérhető webáruházban. A kuponon szereplő kódot a megrendelés során az “utalványkód” mezőbe kell beírni.

A kedvezmény a szállítási költségre nem vonatkozik. A kedvezményt egy személy csak egyszer és csak egy termékre használhatja fel, más kedvezménnyel nem vonható össze, és készpénzre nem váltható.


Egyéb feltételek:

  1. Résztvevő abban az esetben válik jogosulttá az akcióban való részvételre, ha természetes személy végfelhasználó, 18. életévét betöltötte, és a szállítási címe Magyarország területén van.
  2. Résztvevő a regisztráció online elküldésével elfogadja az akció részvételi feltételeit és adatkezelési szabályait.
  3. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az akció időtartamán belül egyoldalúan és kompenzáció nyújtása nélkül megváltoztassa az akció szabályait illetve feltételeit, az akciót részben vagy egészben törölje vagy felfüggessze. A szabályok illetve feltételek megváltoztatása, az akció törlése vagy felfüggesztése nem vonatkozik a már megszerzett kedvezményekre.
  4. Szervező nem felelős semmilyen, a részvétellel kapcsolatban felmerült kárért vagy elmaradt haszonért.
  5. A jelen szabályzatban foglaltakon túl szervező semmilyen további felelősséget nem vállal résztvevő vagy más harmadik személyek felé.
  6. A szervező jogosult ellenőrizni a részvétel feltételeit, vitás esetben megvizsgálni, és végső döntést hozni minden, az akcióval kapcsolatban felmerülő kérdésben. A szervezőnek joga van bármely résztvevő kizárására abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az magatartásával sérti a szabályokat vagy a jó erkölcsöt (például valótlan adatokat vagy eldobható e-mailcímet megadva regisztrál, a személyes linkjén keresztül több regisztráció azonos IP-címről érkezik stb.) anélkül, hogy köteles lenne bármilyen költséget megtéríteni a résztvevőnek vagy más harmadik személynek. A résztvevő bármilyen kifogást legkésőbb az akció végét követő 3 munkanapon belül, csak postai úton, a szabályzatban feltüntetett címre küldött ajánlott levélben tehet meg. Későbbi kifogások elfogadása nem lehetséges. A szervező bármely vitás esetben saját hatáskörben végleges döntést hoz, a bírósági jogérvényesítés kizárt.